İnşaat projeleri titizlikle yönetilmesi gereken karmaşık süreçlere ve büyük risklere sahip olduğu için her aşamasının dikkatle izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. İnşaat projelerinde iş süreçlerinin doğru oluşturulması hayati öneme sahiptir.

Proje ve inşaat yönetimi genel olarak şu şekilde tanımlanabilir: İşin zamanında, belirlenen bütçe dahilinde ve istenilen kalitede tamamlanabilmesi için gerekli prosedürlerin müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için gerekli çalışmalardır.

İnşaat projelerinin başarılı olarak uygulanması için, zaman, kalite ve maliyet yönetimi en kritik başlıklardır. İnşaat projelerinde verdiğimiz hizmetler aşağıda ki gibi gruplanabilir:

Proje yönetimi;

 • Tasarım yönetimi ve tasarım süreçlerinin oluşturulması
 • Değer mühendisliği
 • Bütçe hazırlama ve maliyet takibi
 • İhale yönetimi
 • Satın alma, planlama ve lojistik koordinasyon yönetimi
 • İş programı planlama yönetimi
 • Raporlama sisteminin oluşturulması
İnşaat yönetimi;

 • Fiziksel gerçekleşme takibi ve kontrolü
 • Zaman ve tedarik yönetimi
 • Teknik uygulama ve kalite kontrol yönetimi
 • Sözleşme yönetimi
 • Maliyet kontrolü, metraj ve hakkediş yönetimi
 • Değişiklik/talep yönetimi
 • Geçici kabul ve kesin kabul süreç yönetimi
Tüm haklar gizlidir.