Yurt içi ve yurt dışında uluslararası standart ve kaliteden ödün vermeden, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayarak, inşaat projelerinin zamanında ve en uygun maliyetlerle hayata geçirilmesi için inşaat taahhütlük hizmeti sunuyoruz.

İnşaat taahhütlük hizmetlerini iki ana başlıkta toplayabiliriz.

Proje ve inşaat taahhüt hizmeti; yatırımcı ihtiyaçlarının tespit edilip kararlarının projelendirilmesi ve projeye esas inşaat işlerinin uluslararası standartlara uygun olarak anahtar teslim yapılmasıdır.

İnşaat taahhüt hizmeti; proje ve teknik şartnameleri işveren tarafından hazırlanan inşaat iş disiplinlerinin bir kısmının veya tamamının yürütülmesidir.

Tüm haklar gizlidir.